Tag Archives: Laser

พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ควรเลือกใช้เครื่องไหนดี CIJ หรือ Laser
พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ควรเลือกใช้เครื่องไหนดี CIJ? หรือ Laser?

พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ขวดแก้วและขวดพลาสติกเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบรรจุภัณฑ์ในทางอุตสาหกรรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับของในบรรจุภัณฑ์นั้นจึงสำคัญมาก เพื่อผู้บริโภคได้เห็นข้อมูลจากชัดเจนในการเลือกซื้อสินค้า จึงต้องมีข้อมูลที่ผู้ผลิตจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ซื้อทราบ อย่างเช่น  วันที่ผลิต หมดอายุเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า และรหัสสินค้าที่ถือเป็นข้อมูลสินค้าฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการผลิตของสินค้านั้น เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการ พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ด้วยอุปกรณ์ในการพิมพ์ เช่น[...]