Tag Archives: เครื่องพิมพ์วันผลิต

ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดกับ เครื่องพิมพ์วันที่ขวดน้ำ เพื่อลดต้นทุน
ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดกับ เครื่องยิงวันที่ขวดน้ำ เพื่อลดต้นทุน

ธุรกิจน้ำดื่ม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโต เริ่มมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ หันมาจับทางธุรกิจนี้ จนเกิดแบรนด์น้ำดื่มหลากหลายตัวเลือกเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ ยังว่าจำนวนที่มีอยู่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากความต้องการน้ำดื่มในยุคโลกร้อนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิดจากสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปัจจุนเปลี่ยนไป จนผู้ไม่บริโภคไม่มั่นในในน้ำประปา หรือน้ำฝนอีกต่อไป  ทำให้ธุรกิจน้ำดื่มยังมีโอกาสเติบโต และน่าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เสมอ ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละคน[...]