ริบบอน

ผ้าหมึก ลักษณะเป็นม้วนแผ่นฟิล์ม มีขนาดและความยาว
แตกต่างกันเหมาะสำหรับใช้งาน
กับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด
โดยมีการจัดแบ่งเป็น 3 รูปแบบ
Ribbon Wax, Ribbon Wax-Resin,Ribbon Resin
โดยจะมี 2 หน้า คือ Face In & Face Out
ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องที่ใช้งาน

อุตสาหกรรมต่างๆ

ประเภทของริบบ้อน

การเลือกใช้ริบบ้อนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในงาน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ และสภาพแวดล้อมในการใช้งานฉลาก เช่น shipping labels, product serial number labels, price tags,outdoor asset tracking labels

RIBBON

Ribbon Wax

เหมาะสำหรับการพิมพ์บนฉลากที่ต้องการความประหยัด ทำงานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด ใช้ความร้อนในการส่งผ่านหัวพิมพ์น้อย เหมาะสำหรับพิมพ์ลงบนพื้นผิวฉลากที่เป็นกระดาษและมีความทนทาน

RIBBON

Ribbon Resin

มีคงทนถาวรมากที่สุดสำหรับการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก สามารถพิมพ์ลงบนไวนิลและวัสดุพลาสติกอื่นๆได้ ทนต่อการสัมผัสกับน้ำแสงแดดและสารเคมีบางชนิด โดยไม่ซีดจางหรือเสื่อมสภาพ ใช้งานกลางแจ้ง ห้องแช่แข็ง 

RIBBON

Ribbon Wax-Resin

ถูกออกแบบมาเป็นริบบอนอเนกประสงค์ มีความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวสังเคราะห์ วัสดุพลาสติก และสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษได้ด้วย มีการกันน้ำและสารเคมีในระดับปานกลาง