Videojet 9550

เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ Videojet 9550

เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ โดยออกแบบให้เป็นเครื่องพิมพ์อัตโนมัติสามารถพิมพ์ข้อมูลและติดบนพื้นผิวที่ต้องการได้โดยตรง

Contact US Today! 02-892-1600