Videojet 8510

เครื่องพิมพ์กล่องความละเอียดสูง Videojet 8510

เครื่องพิมพ์ Thermal Inkjet (TIJ) ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เป็นเครื่องที่มีคุณภาพการพิมพ์สูง พิมพ์ได้รวดเร็วและมีความละเอียด 600 dpi ซึ่งช่วยให้ตัวอักษรมีความคมชัด โดยสามารถพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขและบาร์โค้ดต่างๆ เหมาะสำหรับการพิมพ์ข้อมูลข้างกล่อง

Contact US Today! 02-892-1600