Videojet 7610

เครื่องพิมพ์รหัสสินค้าและวันที่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Videojet 7610

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า ด้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ แบบ CO2  (Laser Marking) ลงบนผิววัสดุต่างๆ อาทิ ยาง แก้ว กล่องกระดาษ เป็นต้น สามารถป้องกันการลบเลือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้พื้นที่การพิมพ์สะอาด ไม่ต้องล้างหัวพิมพ์และยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานได้อีกด้วย

Contact US Today! 02-892-1600