Videojet 6420

เครื่องพิมพ์รหัสสินค้าบนซอง Videojet 6420

เครื่องพิมพ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ (Thermal Transfer Overprinter) ทั้งแบบ Intermittent และ แบบ Continuous ให้ความละเอียดสูง 300 dpi รองรับการพิมพ์หลายบรรทัดและโลโก้หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามต้องการที่สำคัญไม่มีกลิ่นรบกวน เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง

Contact US Today! 02-892-1600