Videojet 2300

เครื่องพิมพ์กล่อง เครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้า Videojet 2300

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต รหัสสินค้าแบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ สำหรับอักษรขนาดใหญ่ความละเอียดสูง (High Resolution Inkjet (Hi-res) รวมถึงรูปกราฟฟิก บาร์โค้ดหรือโลโก้ต่างๆ มีระบบล้างหัวพิมพ์อัตโนมัติก่อนการพิมพ์ สามารถเชื่อมต่อระบบแลนจากห้องปฏิบัติการไปยังเครื่องพิมพ์ได้

Contact US Today! 02-892-1600