Videojet 1610

เครื่องพิมพ์วันที่วันผลิตและวันหมดอายุ Videojet 1610

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า วันหมดอายุ รุ่น VJ1610 จัดอยู่ในกลุ่ม VJ1000 Series เหมาะสำหรับการพิมพ์ทุกประเภท ทุกพื้นผิว และทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

Contact US Today! 02-892-1600