Videojet 1610 DH

เครื่องพิมพ์วันที่วันผลิตและวันหมดอายุ Videojet 1610DH

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า วันหมดอายุ รุ่น VJ1610DH จัดอยู่ในกลุ่ม VJ1000 Series  ถูกออกแบบให้มีความพิเศษคือ การทำงาน 2 หัวพิมพ์ เหมาะสำหรับการพิมพ์ทุกประเภท ทุกพื้นผิว และทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

Contact US Today! 02-892-1600