Videojet 1210

เครื่องพิมพ์วันที่ รหัสสินค้า วันหมดอายุ รุ่น VJ1210 จัดอยู่ในกลุ่ม VJ1000 Series เหมาะสำหรับการพิมพ์ทุกประเภท ทุกพื้นผิว และทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

Contact US Today! 02-892-1600