Videojet 1210

เครื่องพิมพ์วันที่ รหัสสินค้า วันหมดอายุ รุ่น VJ1210 จัดอยู่ในกลุ่ม VJ1000 Series เหมาะสำหรับการพิมพ์ทุกประเภท ทุกพื้นผิว และทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า วันหมดอายุ รุ่น Videojet 1210

คุณสมบัติ

  1. ชั่วโมงการการใช้งานของ Inkcore ได้สูงสุด 6,000 ชั่วโมง
  2. พิมพ์ได้สูงสุด 3 บรรทัด
  3. ความเร็วการพิมพ์ 162 เมตร / นาที
  4. รองรับการลงข้อมูลด้วย USB
  5. น้ำหนักของเครื่องประมาณ 18 กิโลกรัม

 

Brochure VJ 1210