Videojet 1040

เครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้า ราคาถูก Videojet 1040

เครื่องพิมพ์วันที่ และรหัสสินค้า แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ รุ่น VJ 1040 ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ อาทิ วันที่ผลิต/หมดอายุ Lot No. ลำดับการผลิต โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือวัสดุประเภทต่างๆ มีหมึกเพียง 3 เบอร์ ราคาถูก เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่ม SME

Contact US Today! 02-892-1600