Videojet 1040

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต  Videojet 1040

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ รุ่น VJ 1040 ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ อาทิ วันที่ผลิต/หมดอายุ Lot No. ลำดับการผลิต โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือวัสดุประเภทต่างๆ คุณภาพการพิมพ์สูง ราคาถูก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME

 

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต และวันหมดอายุ Videojet 1040

คุณสมบัติ
  • หน้าจอสี ระบบสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว ที่ใช้งานได้ง่าย
  • ระบบการการใส่หมึกพิมพ์ Smart Cartridge™ สามารถรับประกันได้ว่า เครื่องมีการดึงหมึกมาใช้อย่างถูกต้อง
  • การออกแบบเฉพาะช่วยให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย สามารถกลับมาทำงานได้รวดเร็ว
  • หัวพิมพ์ทำความสะอาดอัตโนมัติ เพื่อการใช้งานได้ต่อเนื่อง 12 วันโดยไม่ต้องทำความสะอาด
  • สามารถปรับค่างานพิมพ์อัตโนมัติในกรณีที่มีการเปลี่ยน อุณหภูมิหรือความชื้น โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนค่าใดๆเอง
  • มีเค้าโครงแสดงตัวอย่างก่อนการพิมพ์ ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนการพิมพ์ได้
  • ระบบป้อนข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาเรื่องเวลาและการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง
  • ฟังก์ชั่นการพิมพ์อัตโนมัติตรวจจับผลิตภัณฑ์ และปรับความเร็วในการพิมพ์ให้เข้ากับความเร็วในการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Encoder
  • เทคโนโลยีการหยดหมึกพิมพ์อย่างแม่นยำ  ช่วยให้เครื่องพิมพ์สร้างตัวอักษรได้เที่ยงตรง ภายใต้ระบบการพิมพ์หลายๆแบบ ณ ระดับความเร็วที่แตกต่างกัน
  • เทคโนโลยีของหัวฉีดช่วยให้เครื่องพิมพ์ พิมพ์ตัวอักษรได้หลากหลาย รองรับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงทั้ง บนผลิตภัณฑ์และกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก
Specification
Value
Printheads 1 (60 micron)
Inks Dye Based
Maximum Lines of Print 2
Environmental Protection IP43 Standard
Maintenance Interval 3000 hours (filter exchange)
Umbilical Length 2m (6.6”)
Message Storage Capability 15
Smart CartridgeTM Included
Plug and Play Printhead Modules Included
USB Included
Communications Product Detect Input
Dynamic Calibration Yes
Display (User Interface) 7” LCD Touch Screen

Brochure VJ 1040

Brochure VJ 1040 THAI