VideoJet Excel 178i

VideoJet Excel 178i

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบอัตโนมัติ รุ่นVideoJet Excel 178i ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ  วันที่ผลิต/หมดอายุ Lot No. ผลิต โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือวัสดุประเภทต่างๆ คุณภาพการพิมพ์สูง ราคาถูก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME