VideoJet 2000 UHS

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท VideoJet 2000 UHS

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท VideoJet 2000 UHS  ระดับพรีเมี่ยมสามารถพิมพ์ด้วยความคมชัดและความคมชัดของการพิมพ์มีความสำคัญอย่างยิ่งทำให้การพิมพ์มีคุณภาพสูงสุดพิมพ์ขนาดเล็กที่สุดบนทุกพื้นผิว เครื่องสำอางเวชภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ สามารถรับการพิมพ์อิงค์เจ็ทความละเอียดสูงในสายการผลิตหรือบรรจุภัณฑ์