Unicorn and Unicorn II

เครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูก Unicorn and Unicorn II

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์รหัสสินค้าบนกล่อง Large Character Marking (DOD) เหมาะสำหรับการพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการพิมพ์บนกล่องบรรจุสินค้า กล่องลูกฟูก สามารถพิมพ์รหัส วันที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ด โลโก้ หรือรูปกราฟฟิกต่างๆได้ รองรับการเชื่อมต่อหลายหัวพิมพ์และการพิมพ์มากกว่าหนึ่งบรรทัด รวมถึงการพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

เครื่องพิมพ์กล่อง ลูกฟูก Unicorn and Unicorn II

คุณสมบัติ

  1. สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ในเวลาไม่กี่นาที
  2. ประกอบด้วยตัวยึดแบบสแตนด์อโลน ที่ลดความต้องการในการรวมฮาร์ดแวร์
  3. คอนโทรลเลอร์ควบคุมด้วยเมนู เพื่อสร้างและแก้ไขข้อความ
  4. ราคาไม่แพง  เพื่อความต้องการ ในการเขียนโปรแกรมอย่างเรียบง่าย
  5. การจัดหาหมึกจำนวนมากที่เป็นทางเลือก ช่วยลดต้นทุนการผลิตและยืดเวลาระหว่างการบรรจุหมึก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  6. สามารถ เลือกการพิมพ์ได้ 2 แบบ ทั้งแบบ single (Unicorn) และ  dual line (Unicorn II) 
  7. กำหนดการรันเวลาวันที่และรหัส โดยอัตโนมัติ
  8. แรงดันไฟฟ้าสากลและ การเลือกภาษาในตัว สำหรับการใช้งานทั่วโลก
  9. จัดเก็บข้อความในคอนโทรลเลอร์ เพื่อเรียกคืนทันที เพื่อลดเวลาในการแก้ไขข้อมูล
Specification
UnicornUnicorn II
Printer Speed6.1 to 61 m/min (20 – 200 ft/min)6.1 to 61 m/min (20 – 200 ft/min)
Message LengthsUp to 40 charactersUp to one 40 character row of 16 dot font
Or two 80 character row of 7 dot font
Message Storage Capacity52 messages40 messages
Ink0.23 L (8 fl oz) non-aerosol ink bottle0.23 L (8 fl oz) non-aerosol ink bottle
18.9 L (5 gallon) bulk ink option

Brochure Marsh Unicorn I