Unicorn and Unicorn II

เครื่องพิมพ์ข้างกล่อง  Unicorn and Unicorn II

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์ข้างกล่อง Large Character Marking (DOD) เหมาะสำหรับการพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการพิมพ์บนกล่องบรรจุสินค้า กล่องลูกฟูก สามารถพิมพ์รหัส วันที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ด โลโก้ หรือรูปกราฟฟิกต่างๆได้ รองรับการเชื่อมต่อหลายหัวพิมพ์และการพิมพ์มากกว่าหนึ่งบรรทัด

เครื่องพิมพ์ข้างกล่อง ลูกฟูก Unicorn and Unicorn II

คุณสมบัติ

  • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ในเวลาไม่กี่นาที
  • สามารถประกอบตัวยึด แบบสแตนด์อโลน
  • ควบคุมเมนูด้วยคอนโทรลเลอร์ ในการสร้างและแก้ไขข้อความ
  • ความเร็วสูงสุด 61 m/min
  • ราคาไม่แพง 
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดเวลาในการเปลี่ยนหมึก 
  • สามารถ เลือกการพิมพ์ได้ 2 แบบ ทั้งแบบ single (Unicorn) และ  dual line (Unicorn II) 
  • ระบบป้อนข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาเรื่องเวลาและการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง
  • สามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลาย 
  • สามารถจัดเก็บข้อความ เพื่อเรียกใช้ได้ทันที ช่วยลดเวลาในการแก้ไขข้อมูล
Specification
UnicornUnicorn II
Printer Speed6.1 to 61 m/min (20 – 200 ft/min)6.1 to 61 m/min (20 – 200 ft/min)
Message LengthsUp to 40 charactersUp to one 40 character row of 16 dot font
Or two 80 character row of 7 dot font
Message Storage Capacity52 messages40 messages
Ink0.23 L (8 fl oz) non-aerosol ink bottle0.23 L (8 fl oz) non-aerosol ink bottle
18.9 L (5 gallon) bulk ink option

Brochure Marsh Unicorn I