Super Premium Resin : ริบบอน AXR 900

AXR®900 เป็นริบบอนเรซิ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ Corner Edge และ Near Edge ที่ออกแบบมาสำหรับตลาดการพิมพ์ฉลากสิ่งทอ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานเรซินเฉพาะ (ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่นการฆ่าเชื้อหรือความต้านทานต่อตัวทำละลายบางอย่าง) ซึ่งไม่พอใจโดยริบบอนเรซินอื่น ๆ

  • คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวัสดุสิ่งทอ
  • ความต้านทานที่ดีเยี่ยมในการล้างและซักแห้ง
  • ทนต่อการรีดได้ดีมาก