Super Premium Resin : ริบบอน AXR 7+

AXR®7 + เป็นริบบอนเรซิ่นมาตรฐานของช่วงหมึก ความหลากหลายสูง พิมพ์บนกระดาษเคลือบ ความคมชัดความเร็วในการพิมพ์ และความสามารถในการขยายแอปพลิเคชันทั่วไปของริบบ้อนเรซิ่นได้ส่งผลให้ AXR®7 + เป็นที่อ้างอิงทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูลนี้

  • คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยมความไวและตัวรับสัญญาณที่เข้ากันได้หลายแบบ
  • ต้านทานรอยเปื้อนและรอยขีดข่วนดีเยี่ยม
  • ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี