Super Premium Resin : ริบบอน AXR 1

AXR®1 เป็นริบบอนเรซินซึ่งรวมเอาความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน มันเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการมากที่สุดในแง่ของความทนทานและค่าใช้จ่าย

  • รับความเข้ากันได้หลายประการ
  • ความมืดที่ยอดเยี่ยม
  • สามารถในการแข่งขัน