Standard Wax : ริบบอน AWR1

AWR®1 เป็นริบบอนแว็กซ์ที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์หมึก ความไวแสงสูงมากของหมึกช่วยให้การพิมพ์มีระดับพลังงานต่ำโดยไม่เกิดความร้อนสูงบนหัวพิมพ์
AWR®1 จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไวต่ออัตราส่วนคุณภาพ / ราคา

  • สามารถในการแข่งขัน
  • คุณภาพการพิมพ์ที่ดี
  • รับความเข้ากันได้หลายประการ