Wax Extra : ริบบอน AWX FH

AWX®FH เป็นริบบอนแว็กซ์เสริมเรซิน โดยพื้นฐานแล้วเป็นริบบอนแว็กซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ Inkanto ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของแอพพลิเคชั่นแว็กซ์ที่ต้องการได้มากที่สุด และมีความต้านทานที่ดีมาก

  • ต้านทานรอยเปื้อนสูงมาก
  • คุณภาพการพิมพ์ดีเยี่ยม
  • เข้ากันได้อย่างดีเยี่ยม