Standard Wax : ริบบอน AWR8

AWR®8 เป็นริบบอนแว็กซ์มาตรฐานจาก ARMOR ไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการพิมพ์ลดลงและตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด ที่คาดไว้โดยการประยุกต์ใช้ขี้ผึ้งแบบดั้งเดิม

  • ตัวรับหลายความเข้ากันได้
  • ความดำสนิทที่ยอดเยี่ยม
  • Competitivity