Printer Ring

เครื่องพิมพ์ Multicolor RING

เครื่องพิมพ์ Multicolor ด้วยผ้าหมึกริบบอน ในการพิมพ์แค่ 1 ครั้ง โดย
สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 7 สี พร้อมกัน
โดยมีระดับความคมชัดในการพิมพ์ 300DPI, 400 DPI และ 600 DPI โดยรองรับการพิมพ์
บนสติ๊กเกอร์ขนาดกว้างสุด A4
ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุดในการพิมพ์ GHS label

color face

color feature

color spec