Print & Apply 4050E

เครื่องพิมพ์และติดฉลากสินค้า Print & Apply 4050E

เครื่องพิมพ์และติดฉลากสินค้าแบบอัติโนมัติ สามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องกำหนดความเร็วได้ตามต้องการตัวเครื่องออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับไลน์ผลิต ใช้งานควบคู่กับสติกเกอร์ได้ทุกรูปแบบ

Contact US Today! 02-892-1600