Premium Wax/Resin : ริบบอน APR600

APR®600 เป็นการอ้างอิงทั่วโลกของผ้าหมึกพรีเมี่ยมสำหรับเครื่องพิมพ์ Edge Edge และ Near Edge มันเป็นริบบอนมาตรฐานในช่วงแว็กซ์ / เรซินของ inkanto ประสิทธิภาพ (ความเร็ว, ความไว, ความสามารถรอบตัว, ความดำ) ให้คำตอบที่ปรับได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

  • ความไวที่ยอดเยี่ยมและตัวรับสัญญาณที่เข้ากันได้หลายแบบ
  • คุณภาพการพิมพ์ที่ดีมากที่ความเร็วสูงและความคมชัดของบาร์โค้ด 90 °
  • ความต้านทานสูงมากต่อรอยเปื้อน