Premium Wax/Resin : ริบบอน APR400

APR®6 เป็นริบบอนแว็กซ์ / เรซิ่นมาตรฐานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Inkanto: ใช้งานได้หลากหลายมีความรู้สึกที่จะพิมพ์ฉลากติดด้วยตนเองทุกชนิดที่การตั้งค่าความร้อนต่ำสุด นอกจากนี้ยังให้ระดับความต้านทานเชิงกลที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับริบบอนขี้ผึ้ง

  • คุณภาพการพิมพ์ที่ดีมาก
  • ความสามารถในการพิมพ์ความเร็วสูง
  • ตัวรับสัญญาณที่เข้ากันได้ดีเยี่ยมและมีความไว