Metal Detector Apex 500

เครื่องตรวจจับโลหะคุณภาพสูง Thermo Scientific Apex 500

ประมวลผลด้วยระบบ DSP (Digital Signal Processor) เหมาะสำหรับการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่อาจปนมาในผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผลิตภัณฑ์

Contact US Today! 02-892-1600