Mash PatrionPlus

เครื่องพิมพ์กล่อง ( Mash PatrionPlus )

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ  Large Character Marking (DOD) เหมาะสำหรับการพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการพิมพ์บนกล่องบรรจุสินค้า กล่องลูกฟูก สามารถพิมพ์รหัส วันที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ด โลโก้ หรือรูปกราฟฟิกต่างๆได้ รองรับการเชื่อมต่อหลายหัวพิมพ์และการพิมพ์มากกว่าหนึ่งบรรทัด รวมถึงการพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

Contact US Today! 02-892-1600