Applications – พิมพ์ลงห่อชริ้งค์

เครื่องยิงวันที่ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พิมพ์ลงห่อชริ้งค์

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตบนถุงพลาสติก การห่อบรรจุหีบห่อ ยังคงเป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่สินค้าที่อยู่ในห่อฟิล์มยังได้รับการปกป้อง จากปัจจัยภายนอกเช่น อากาศหรือสิ่งปนเปื้อน เมื่อใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มหดห่อ (ชริ้งค์ฟิล์ม) มีความคล่องตัวสำหรับการจัดส่งสินค้า การจัดเก็บ และการจัดแสดงที่มีประสิทธิภาพมีข้อดีเหนือบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบดั้งเดิม

เครื่องพิมพ์วันที่ ระบบอิงค์เจ็ท (CIJ) เป็นเครื่องพิมพ์แบบไม่สัมผัสซึ่งมีข้อดีสำหรับห่อบรรจุหีบห่อที่มีรูปทรงแปลก ๆ หรือขอบโค้ง เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ท ตัวขนาดใหญ่มีหัวพิมพ์และหมึกพิมพ์ที่ช่วยให้สามารถพิมพ์วัสดุที่มีรูพรุนและไม่เป็นรูพรุนได้หลากหลาย การพิมพ์และติดตั้งตัวเลือกการพิมพ์ฉลาก Videojet สามารถช่วยให้มีบาร์โค้ดที่มีความคมชัดสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน

เครื่องที่แนะนำ

9550

1550
VJ 1000

2120