Applications – พิมพ์ลงห่อชริ้งค์

ตัวเลือกอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พิมพ์ลงห่อชริ้งค์

การห่อบรรจุหีบห่อ ยังคงเป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่สินค้าที่อยู่ในห่อฟิล์มยังได้รับการปกป้อง จากปัจจัยภายนอกเช่น อากาศหรือสิ่งปนเปื้อน เมื่อใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มหดห่อ (ชริ้งค์ฟิล์ม) มีความคล่องตัวสำหรับการจัดส่งสินค้า การจัดเก็บ และการจัดแสดงที่มีประสิทธิภาพมีข้อดีเหนือบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบดั้งเดิม

Contact US Today! 02-892-1600