Applications – พิมพ์บนวัสดุอัดขึ้นรูป – พิมพ์ลวดและสายเคเบิล

ตัวเลือกทางอุตสาหกรรม สำหรับการพิมพ์บนวัสดุอัดขึ้นรูป – พิมพ์ลวดและสายเคเบิล

การอัดขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถนำเสนอความหลากหลายในการประยุกต์ใช้การพิมพ์เครื่องหมายที่มีความท้าทาย. ความลื่นของน้ำมัน อุณภูมิที่สูง และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่นฝุ่นผง ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษของการเลือกเครื่องพิมพ์รหัสสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในสายการผลิต

เครื่องพิมพ์ Inkjet แบบต่อเนื่อง (CIJ) เครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สะอาด พิมพ์ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง, แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เราก็ยังสามารถทำให้หมึกพิมพ์แห้งเร็วทันใจ, ความร้อน และหมึกพิมพ์เพื่อประสิทธิภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด. เรามั่นใจว่าเครื่องพิมพ์รหัสสินค้าของเรา สามารถช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากระหว่างผู้ปฎิบัติงาน กับเครื่องพิมพ์ได้, และทำให้ผู้ประกอบการได้รหัสสินค้าที่ดีที่สุด มีความถูกต้องของสินค้านั้นๆ, เครื่องพิมพ์เลเซอร์  Videojet เป็นอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาและยังสามารถพิมพ์รหัสสินค้าลงบนวัสดุได้อย่างถาวร.

เครื่องที่แนะนำ

VJ 1000

Videojet 3340 Laser Marking System
3340