Applications – พิมพ์บนวัสดุอัดขึ้นรูป – พิมพ์ลวดและสายเคเบิล

ตัวเลือกทางอุตสาหกรรม สำหรับการพิมพ์บนวัสดุอัดขึ้นรูป – พิมพ์ลวดและสายเคเบิล

การอัดขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถนำเสนอความหลากหลายในการประยุกต์ใช้การพิมพ์เครื่องหมายที่มีความท้าทาย. ความลื่นของน้ำมัน อุณภูมิที่สูง และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่นฝุ่นผง ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษของการเลือกเครื่องพิมพ์รหัสสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในสายการผลิต

Contact US Today! 02-892-1600