Applications – พิมพ์ลงบนโลหะ และกระป๋องอลูมิเนียม

ตัวเลือกสำหรับอุตสาหกรรม การพิมพ์ข้อมูลวันที่ผลิต พิมพ์ลงบนโลหะ และกระป๋องอลูมิเนียม

กระป๋องอลูมิเนียม เป็นหนึ่งในสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความเร็วที่สุด และต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์พิเศษ กระป๋องโลหะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความคงที่ และเมื่อผลิตภัณฑ์มีความต้องการหมึกพิมพ์สีชนิดพิเศษในการพิมพ์ จะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้การควบคุมคุณภาพของภาพของผลิตภัณฑ์

Videojet นำเสนอโซลูชั่นการพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงตัวเลือกเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงพิเศษ ควบคู่ไปกับการใช้หมึกพิมพ์ที่มีความเร็วสูงและในสภาวะที่มีความร้อนสูง Videojet นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานบรรจุกระป๋องกว่า 40 ปีแก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้เลเซอร์ไฟเบอร์แบบใช้พลังงานสูงมีตัวเลือกเครื่องหมายเฉพาะสำหรับการใช้งานเฉพาะของกระป๋องโลหะ

เครื่องที่แนะนำ

1650 UHS
VJ 1000

50W fiber laser
50W fiber laser