Applications – การพิมพ์ลงบนพลาสติกแข็ง

ตัวเลือกอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการพิมพ์ สำหรับการ พิมพ์ลงบนพลาสติกแข็ง

พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) และพลาสติกโพลิเอททีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เป็นพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในบรรจุภัณฑ์ที่แข็ง ด้วยคุณภาพพื้นผิวค่อนข้างต่ำพลาสติกเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในการพิมพ์ข้อมูลลงไป ควรพิจารณาเลือกเครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

หลากหลายทางเลือกของนวัตกรรม Videojet สำหรับการพิมพ์บนพลาสติกและบนภาชนะที่เป็นพลาสติกแข็ง, ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายที่ต้องการพิมพ์. หมึกพิมพ์ของ เครื่องพิมพ์วันที่แบบต่อเนื่องอัตโนมัติ (CIJ) มีคุณภาพที่หลากหลายสำหรับวัสดุพลาสติก, รวมถึงหมึกพิมพ์ที่มีความสามารถในการยึดติดสูง และหมึกน้ำมัน สำหรับพลาสติกชนิดพิเศษ. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ซึ่งแสดงเครื่องหมายอย่างถาวร  นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก. Videojet เลเซอร์ CO2, ไฟเบอร์ และเลเซอร์ UV ที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัสดุพลาสติก.

เครื่องที่แนะนำ

VJ 1000

Videojet 3340 Laser Marking System

8610