Applications – การพิมพ์ลงบนพลาสติกแข็ง

ตัวเลือกอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการพิมพ์ สำหรับการ พิมพ์ลงบนพลาสติกแข็ง

พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) และพลาสติกโพลิเอททีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เป็นพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในบรรจุภัณฑ์ที่แข็ง ด้วยคุณภาพพื้นผิวค่อนข้างต่ำพลาสติกเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในการพิมพ์ข้อมูลลงไป ควรพิจารณาเลือกเครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Contact US Today! 02-892-1600