Applications – พิมพ์บนไม้

ตัวเลือกอุตสาหกรรม สำหรับการพิมพ์และเขียนหัสสินค้า พิมพ์บนไม้

สภาพแวดล้อมการผลิตไม้ มีฝุ่นผงและยังมีความผันผวนของอุณหภูมิตามฤดูกาลอย่างมาก, ผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่ไม้ดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง จนถึงผลิตภัณฑ์เคลือบหรือผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสำหรับเฟอร์นิเจอร์, วัสดุปูพื้น และรายการอื่นๆ

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทตัวอักษรขนาดใหญ่ ของ Videojet มีการออกแบบหัวพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการผลิตที่ยากลำบาก , เครื่องพิมพ์ Inkjet แบบต่อเนื่อง (CIJ) สามารถพิมพ์รหัสสินค้าด้วยความคมชัดสูงและมีตัวเลือกการพิมพ์ด้วยหมึกสี ได้แก่ สีขาว สีฟ้า สีแดง สีเหลือง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นได้โดยง่าย. ตัวเลือกสำหรับ Videojet สามารถใช้ในการพิมพ์ได้หลายระดับ.

เครื่องที่แนะนำ

2350

2120

VJ 1000