Applications – พิมพ์บนไม้

ตัวเลือกอุตสาหกรรม สำหรับการพิมพ์และเขียนหัสสินค้า พิมพ์บนไม้

สภาพแวดล้อมการผลิตไม้ มีฝุ่นผงและยังมีความผันผวนของอุณหภูมิตามฤดูกาลอย่างมาก, ผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่ไม้ดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง จนถึงผลิตภัณฑ์เคลือบหรือผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสำหรับเฟอร์นิเจอร์, วัสดุปูพื้น และรายการอื่นๆ

Contact US Today! 02-892-1600