Applications – พิมพ์บนไข่

ตัวเลือกการพิมพ์รหัสสินค้า วันที่ผลิต วันหมดอายุสำหรับ พิมพ์บนไข่

เรามุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับผู้ผลิตไข่. ความจำเป็นในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ วันหมดอายุ และยังทำให้สามารถตรวจย้อนกลับได้ง่าย และยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย. กฎข้อบังคับเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภค, ความกังวลด้านความปลอดภัยของอาหาร และความต้องการของผู้ค้าปลีกเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมนี้.

Videojet มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการพิมพ์เครื่องหมาย รหัสสินค้าลงบนไข่ กับเครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษ และหมึกพิมพ์พิเศษที่ผ่านการรับรองจาก PDA. ตัวเลือกการพิมพ์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง (CIJ) สามารถช่วยโปรโมทแบรนด์ของคุณได้โดยการพิมพ์มันลงบนเปลือกไข่ได้โดยตรง, เราพยามปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์รหัสสินค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ไข่. นอกจากนี้, Videojet มีตัวเลือกการพิมพ์ CIJ และ เครื่องพิมพ์แบบ Laser สำหรับการพิมพ์รหัสสินค้าคุณภาพสูงลงบนกระดาษ พลาสติก หรือกล่องโฟม.

เครื่องที่แนะนำ

VJ 1000