Applications – พิมพ์บนไข่

ตัวเลือกการพิมพ์รหัสสินค้า วันที่ผลิต วันหมดอายุสำหรับ พิมพ์บนไข่

เรามุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับผู้ผลิตไข่. ความจำเป็นในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ วันหมดอายุ และยังทำให้สามารถตรวจย้อนกลับได้ง่าย และยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย. กฎข้อบังคับเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภค, ความกังวลด้านความปลอดภัยของอาหาร และความต้องการของผู้ค้าปลีกเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมนี้.

Contact US Today! 02-892-1600