Applications – พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ พร้อมขายปลีก

ตัวเลือกอุตสาหกรรม พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ พร้อมขายปลีก

บรรจุภัณฑ์พร้อมขายปลีก (RRP) เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงของอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค การเสนอแนวทางเก็บรักษาได้ง่าย โดยการทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถวางจำหน่ายได้เร็วขึ้นและลดเวลาในการแกะสินค้าหรือตั้งบนชั้นวางขาย

กระดาษแข็งหุ้มเคลือบที่ถูกเซตขึ้นมา เป็นความท้าทายในการที่เราจะต้องใส่เครื่องหมายรหัสสินค้าลงไป ตัวเลือกสำหรับการพิมพ์บนกระดาษลูกฟูก ยังไม่เพียงพอ. สำหรับตัวอักษรขนาดเล็ก และขนาดกลาง เครื่องพิมพ์ INKJET  Thermaljet Thermaljet (TIJ)  ที่ใช้หมึกพิมพ์ MEK จะสามารถยึดติดกับผิวกระดาษเคลือบได้, หรือ ระบบเลเซอร์ที่สามารถปรับมาใช้ในการพิมพ์บนพื้นผิว ด้วยความละเอียดสูง. การปิดฉลากด้วยเครื่อง  Direct Apply™ เป็นทางเลือกที่สาม ซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับการปิดสินค้าลงบนถาด และบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดต่ำ

เครื่องที่แนะนำ

8610

9550

Videojet 3340 Laser Marking System
3340

2350