Applications – พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ พร้อมขายปลีก

ตัวเลือกอุตสาหกรรม พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ พร้อมขายปลีก

บรรจุภัณฑ์พร้อมขายปลีก (RRP) เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงของอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค การเสนอแนวทางเก็บรักษาได้ง่าย โดยการทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถวางจำหน่ายได้เร็วขึ้นและลดเวลาในการแกะสินค้าหรือตั้งบนชั้นวางขาย

Contact US Today! 02-892-1600