Applications – พิมพ์บนกระดาษแข็ง

ตัวเลือกเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม สำหรับการประยุกต์ใช้ พิมพ์บนกระดาษแข็ง กระดาษบอร์ด

บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม. อาหารแห้ง คุกกี้ พาสต้า และธัญพืช ใช้ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์นี้ รวมถึงใช้บรรจุภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล กระดาษมักใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หลักสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

Contact US Today! 02-892-1600