Applications – พิมพ์บนกระดาษแข็ง

ตัวเลือกเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม สำหรับการประยุกต์ใช้ พิมพ์บนกระดาษแข็ง กระดาษบอร์ด

บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม. อาหารแห้ง คุกกี้ พาสต้า และธัญพืช ใช้ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์นี้ รวมถึงใช้บรรจุภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล กระดาษมักใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หลักสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

Videojet มีตัวเลือกสำหรับการทำเครื่องหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการในการนำมาใช้งาน, การใช้ เครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้าต่อเนื่องอัติโนมัติ (CIJ), สำหรับสายการผลิตที่รวดเร็วและพิมพ์ติดอย่างถาวร ด้วย เครื่องพิมพ์แบบ Laser , (TIJ) ที่ใช้รหัสหลายตัวรวมถึงการเลือกแบบอักษร, ขนาดตัวอักษร และบาร์โค้ด

เครื่องที่แนะนำ

1550
VJ 1000

3140
3140

8510
8510