Applications – พิมพ์ลงบนขวด

ตัวเลือกสำหรับอุตสาหกรรม การพิมพ์ข้อมูลวันที่ผลิต พิมพ์ลงบนขวด

พลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) ได้รับการใช้เป็นภาชนะบรรจุของเหลวในน้ำอัดลม เครื่องดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มให้พลังงาน และน้ำผลไม้เนื่องจากมีคุณสมบัติความแข็งแรงความยืดหยุ่นและมีความโปร่งใส นอกจากนี้ขวดพลาสติก PET กำลังได้รับความนิยมมากกว่าวัสดุเช่น HDPE ที่เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค เช่น แชมพู เป็นต้น

Contact US Today! 02-892-1600