Applications – พิมพ์ลงบนขวด

ตัวเลือกสำหรับอุตสาหกรรม การพิมพ์ข้อมูลวันที่ผลิต พิมพ์ลงบนขวด

พลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) ได้รับการใช้เป็นภาชนะบรรจุของเหลวในน้ำอัดลม เครื่องดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มให้พลังงาน และน้ำผลไม้เนื่องจากมีคุณสมบัติความแข็งแรงความยืดหยุ่นและมีความโปร่งใส นอกจากนี้ขวดพลาสติก PET กำลังได้รับความนิยมมากกว่าวัสดุเช่น HDPE ที่เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค เช่น แชมพู เป็นต้น

Videojet มีความชำนาญในการ พิมพ์ลงบนขวด พลาสติก PET มาอย่างยาวนานหลายปี, และในอนาคตขวดพลาสติก PET มีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น การพิมพ์ข้อมูลสินค้าโดยใช้ เครื่องพิมพ์วันที่แบบต่อเนื่อง (CIJ) และ เครื่องพิมพ์แบบ Laser , Videojet มีสูตรหมึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีคุณภาพสูงสำหรับการ พิมพ์ลงบนขวด พลาสติก PET และการพิมพ์ระบบ Laser ลงบนวัสดุอย่างถาวร และมีความละเอียดสูง

เครื่องที่แนะนำ

1650
VJ 1000

Videojet 3340 Laser Marking System