Alpha Compact Weber

เครื่องติดสติ๊กเกอร์หรือ เครื่องติดฉลากสินค้า Alpha Compact Weber

เป็นเครื่องติดฉลาก ที่มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานในสายงานผลิต ซึ่งเครื่องนี้สามารถเลือก Option การติดฉลากได้หลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้

Contact US Today! 02-892-1600