Yamato J Series

เครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า คุณภาพสูง Yamato J Series

เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีการพัฒนามาจากรุ่น Yamato I Series ด้วยการพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งYamato J Series นี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มีการใช้งานได้ง่าย มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเครื่อง มีระบบการปรับสภาพการใช้งานเข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฉายจะปิดอัตโนมัติหากเครื่องไม่ได้เปิดการใช้งาน / ปรับลดขนาดของเครื่องให้เล็กลง เพื่อช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งเครื่อง ฯ

Contact US Today! 02-892-1600