Datamax

เครื่องพิมพ์ข้อมูลบนสติกเกอร์ หรือฉลาก Datamax

เครื่องพิมพ์ข้อมูลลงบนสติกเกอร์หรือฉลาก สามารถพิมพ์ข้อมูลอาทิ วันที่ผลิต / หมดอายุ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลบริษัท โลโก้ หรือสัญลักษณ์ต่างๆด้วยความละเอียดสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเช่น เครื่องชั่ง เครื่องแสกน คีย์บอร์ด หรือเชื่อมต่อกับระบบ MCL หรือระบบ RFID

Contact US Today! 02-892-1600