เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

VideoJet 9550

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha Compact

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha Entry

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha HSM

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Print & Apply LA4050E

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Print & Apply 5300

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Datamax I-Class

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Zebra ZT400