เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

VideoJet 9550

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Datamax I-Class

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Zebra ZT400