เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha Compact

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha Entry

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha HSM

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Print & Apply LA4050E

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Print & Apply 5300