Category Archives: เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่ วันที่ผลิต วันหมดอายุ และรหัสสินค้า ระบบต่างๆ

ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดกับ เครื่องพิมพ์วันที่ขวดน้ำ เพื่อลดต้นทุน
ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดกับ เครื่องยิงวันที่ขวดน้ำ เพื่อลดต้นทุน

ธุรกิจน้ำดื่ม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโต เริ่มมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ หันมาจับทางธุรกิจนี้ จนเกิดแบรนด์น้ำดื่มหลากหลายตัวเลือกเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ ยังว่าจำนวนที่มีอยู่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากความต้องการน้ำดื่มในยุคโลกร้อนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิดจากสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปัจจุนเปลี่ยนไป จนผู้ไม่บริโภคไม่มั่นในในน้ำประปา หรือน้ำฝนอีกต่อไป  ทำให้ธุรกิจน้ำดื่มยังมีโอกาสเติบโต และน่าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เสมอ ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละคน[...]

เครื่องพิมพ์วันที่บนซองอาหาร
เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนซองอาหาร

  เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนซองอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหารนั้นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ เพราะการเลือกชนิดซองหรือกล่องที่นำมาบรรจุต้องเหมาะสม ได้คุณภาพ นอกจากนี้การปฏิบัติตามระเบียบทางกฎหมายด้วยการแจ้งวันที่ผลิตหรือหมดอายุก็เป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้เช่นกัน ดังนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์วันที่ TTO ที่มีความเหมาะสมกับการพิมพ์ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นพิเศษ ความสำคัญของการพิมพ์วันที่ลงบนซองอาหาร การแจ้งวันที่ผลิต วันหมดอายุหรือข้อมูลอื่นๆ[...]

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน
หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO)

  หลักการทำงานของ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO) ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวไกลทำให้เรามีเครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในสายงานการผลิตได้อย่างหลากหลายในทุกขั้นตอน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงานในแต่ละขั้นตอนนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เช่นเดียวกับการพิมพ์วันที่ลงบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสายงานการผลิตสินค้า เพราะฉะนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแวดวงอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน และบาร์โค้ดแบบความร้อนโดยระบบส่งผ่านเนื้อหมึกจากริบบอนเพื่อไปยึดติดกับพื้นผิวชิ้นงาน หรือ Thermal Transfer Overprinting (TTO)[...]