Category Archives: เกี่ยวกับเครื่องปิดฉลากสินค้า

เกี่ยวกับเครื่องปิดฉลากสินค้า

ความสำคัญของเครื่องปิดฉลากสินค้าต่ออุตสาหกรรมการผลิต
ความสำคัญของ เครื่องปิดฉลากสินค้า ต่ออุตสาหกรรมการผลิต

  ความสำคัญของเครื่องปิดฉลากสินค้าต่ออุตสาหกรรมการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีหลากหลายขั้นตอนก่อนจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้สักชิ้น รวมถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วย ซึ่งในการบรรจุภัณฑ์นี้เองที่เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นการนำสินค้าบรรจุหีบห่อแล้ว ยังต้องมีการพิมพ์ฉลากสินค้าเพื่อบอกรายละเอียดหรือข้อมูลสำคัญของสินค้านั้นๆ ด้วย ซึ่งในการพิมพ์ฉลากนี่เองครับที่เครื่องปิดสติกเกอร์หรือเครื่องปะฉลากเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรม ที่มาภาพ : designorbit.com ความสำคัญของฉลากสินค้า ฉลากสินค้าเป็นสื่อกลางสำคัญที่มีข้อมูลจำเป็นที่ผู้บริโภคควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต[...]

ข้อมูลสำคัญที่มักพิมพ์ลง ฉลากสินค้า
ข้อมูลสำคัญ ที่มักพิมพ์ลงบน ฉลากสินค้า

  ข้อมูลสำคัญ ที่มักพิมพ์ลงบนฉลากสินค้า สินค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคต่างก็ต้องมีฉลากสินค้าเพื่อบ่งบอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ซึ่งฉลากสินค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตห้ามละเลยเด็ดขาด เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสินค้าของเราต้องระบุข้อมูลสำคัญอะไรลงบนฉลากบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อมูลโภชนาการและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนั่นเองครับ ความสำคัญของข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้าเป็นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งบนฉลากจะมีข้อมูลรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริโภคควรรู้ เช่น[...]