Author Archives: tawan

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง จำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างไร
เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง จำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างไร

  เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ จำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างไร? เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ สำคัญอย่างไร? ปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เรื่องสิทธิด้านต่างๆ ของตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงการที่ผู้ผลิตอาหารต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสารอาหาร ส่วนประกอบ ข้อมูลโภชณาการไปจนถึงวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องตื่นตัว และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนแก่ผู้บริโภค เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ จึงกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล ความสำคัญของการพิมพ์วันที่ข้างกล่อง สินค้าประเภทของสดและสินค้าเพื่อการบริโภคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร[...]

พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ควรเลือกใช้เครื่องไหนดี CIJ หรือ Laser
พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ควรเลือกใช้เครื่องไหนดี CIJ? หรือ Laser?

พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ขวดแก้วและขวดพลาสติกเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบรรจุภัณฑ์ในทางอุตสาหกรรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับของในบรรจุภัณฑ์นั้นจึงสำคัญมาก เพื่อผู้บริโภคได้เห็นข้อมูลจากชัดเจนในการเลือกซื้อสินค้า จึงต้องมีข้อมูลที่ผู้ผลิตจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ซื้อทราบ อย่างเช่น  วันที่ผลิต หมดอายุเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า และรหัสสินค้าที่ถือเป็นข้อมูลสินค้าฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการผลิตของสินค้านั้น เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการ พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ด้วยอุปกรณ์ในการพิมพ์ เช่น[...]