APPLICATIONS

การพิมพ์ข้อมูลรหัสสินค้า ลงบนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกประเภทของเครื่องพิมพ์

ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน

และต้นทุนการผลิต ตอบโจทย์ในสายการผลิตของคุณ

ขวดพลาสติก (PET)

พลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) ได้รับการใช้เป็นภาชนะบรรจุของเหลวในน้ำอัดลม เครื่องดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำผลไม้

โลหะ และกระป๋องอลูมิเนียม

กระป๋องอลูมิเนียม เป็นหนึ่งในสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เร็วที่สุด และต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์พิเศษ กระป๋องโลหะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายกับผลิตภัณฑ์อาหาร

พลาสติกแข็ง

พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) และพลาสติกโพลิเอททีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เป็นพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในบรรจุภัณฑ์ที่แข็ง ด้วยคุณภาพพื้นผิวค่อนข้างต่ำ

แผ่นฟิล์มและฟอยล์

ฟิล์มโพลีเอทิลีน (LDPE) มีความหนาแน่นต่ำ และฟิล์มเมทาลลิ่งมีความยืดหยุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับบรรจุขนมขบเคี้ยว.

ขวดแก้ว

ขวดแก้วและภาชนะบรรจุยังคงเป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมเนื่องจากเหตุผลหลายประการรวมทั้งการแยกแยะและการระบุผลิตภัณฑ์แบบพรีเมียม,

กระดาษแข็ง

บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม. อาหารแห้ง คุกกี้ พาสต้า และธัญพืช ใช้ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์นี้ รวมถึงใช้บรรจุภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม

กล่องกระดาษลูกฟูก

การใช้กล่องลูกฟูก ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดส่ง - จัดเก็บในคลังสินค้าด้วยความแข็งแรงอย่างสูงของกล่องลูกฟูก

บรรจุภัณฑ์พร้อมขายปลีก

บรรจุภัณฑ์พร้อมขายปลีก (RRP) เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงของอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เสนอแนวทางเก็บรักษาได้ง่าย

ห่อชริ้งค์

การห่อบรรจุหีบห่อ ยังคงเป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้

ลวดและสายเคเบิล

การอัดขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถนำเสนอความหลากหลายในการประยุกต์ใช้การพิมพ์เครื่องหมาย

ไม้

สภาพแวดล้อมการผลิตไม้ มีฝุ่นผงและยังมีความผันผวนของอุณหภูมิตามฤดูกาลอย่างมาก

ไข่

เรามุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับผู้ผลิตไข่. ความจำเป็นในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ

ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนโลหะ ที่มีการกลึง หรือการขึ้นรูปจะต้องมีรหัสต่างๆสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับทั้งภายใน และภายนอก

ชิ้นส่วนพลาสติกและยาง

ชิ้นส่วนพลาสติกและยางแตกต่างกัน ทั้งองค์ประกอบสี และความยืดหยุ่น การจัดเรียงของพื้นผิว

add line tomco _ application-04