เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบรีดร้อน TTO กับ Hot stamp

เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต-ระบบรีดร้อน-TTO-กับ-Hot-stamp
เครื่องพิมพ์วันที่ บนซองฟิล์ม -ระบบ-TTO

เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบ TTO กับ Hot stamp

ความแตกต่างของ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบรีดร้อน TTO และ Hot stamp มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ทางเราจึงได้เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งสองเทคโนโลยี ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลื้อง และการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการหยุดทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณาและเลือกใช้เครื่องพิมพ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต TTO กับ Hot stamp

  • จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตได้ 12.6 ล้านชิ้นต่อปีใน 1 ไลน์การผลิต
  • พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ 60 ชิ้นต่อนาที , 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 50 สัปดาห์ต่อปี   โดยมีการทำงาน 2 กะรวม 14 ชั่วโมงต่อวัน
  • ในหนึ่งวัน บริษัทเรียกใช้ 4  ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  และต้องการเปลี่ยนหมายเลขล็อต   สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละตัว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับสถานการณ์สมมตินี้ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีการพิมพ์ TTO และ Hot stamp  ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับไทย  ในสกุลเงิน บาทTTOHot Stamp
 สรุป
 ค่าเสื่อมราคาการลงทุน80,00040,000
 ผลรวมค่าใช้จ่ายการหยุดทำงาน และแรงงานที่คาดการณ์ได้104,728227,924
 ผลรวมค่าใช้จ่ายการหยุดทำงานที่คาดการณ์ไม่ได้4,380222,000
 ผลรวมต้นทุนของเจ้าของต่อปี189,108489,924
 ผลรวมต้นทุนของเจ้าของ ( 5 ปี )945,5402,449,620
 ผลรวมประหยัด ( 5 ปี )1,504,080
 ROI595%
 ระยะเวลาคืนทุน (เดือน)2.02

 

การหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้

 การหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ TTOHot Stamp
 การลงทุน-อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม400,000200,000
 ค่าเสื่อมราคา (ระยะเวลา 5 ปี)80,00040,000
 ค่าใช้จ่ายริบบอนกว้าง 8 mm
 ความยาวริบบอน(m)1,200300
 ต้นทุนต่อม้วนของริบบอน1,000400
 ริบบอนสูญเปล่า / ไม่ได้ใช้ระหว่างพิมพ์ (mm.)0.53
 จำนวนการใช้ริบบอนต่อปี89462
 ค่าใช้จ่ายริบบอนต่อปี89,000200,000
 ค่าอะไหล่
 ราคาหัวพิมพ์20,000-
 ค่าใช้จ่ายของหัวพิมพ์ต่อปี (อายุเฉลี่ย 200 km.)15,000-
 ค่าใช้จ่าย Hot stamp type-17,000
 ค่าอะไหล่ทดแทนต่อปี15,00017,000
 ค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองต่อปี104,000217,000
 ค่าใช้จ่าย / เวลาในการเปลี่ยนริบบอน
 จำนวนการเปลี่ยนริบบอนต่อปี89462
 เวลาเปลี่ยนริบบอน1 min3 min
 เวลาหยุดทำงานระหว่างเปลี่ยนริบบอนต่อปี89 min1,386 min
 ค่าใช้จ่าย / เวลา การเปลี่ยนข้อมูลพิมพ์
 จำนวนการเปลี่ยนข้อมูลต่อวัน44
 เวลาการเปลี่ยนข้อมูล และเตรียมเครื่องพิมพ์1 min15 min
 เวลาหยุดทำงานการเปลี่ยนข้อมูลพิมพ์1,000 min15,000 min
 เวลาหยุดทำงานทั้งหมด ที่คาดการณ์ได้18.2 hours273.1 hours
 ค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้ / คาดการณ์ได้ทั้งหมด (อัตราค่าแรง 40 บาทต่อชั่วโมง)104,728227,924
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเวลาหยุดทำงาน
 ค่าใช้จ่ายการหยุดเครื่องพิมพ์จากการเปลี่ยนริบบอน
 จำนวนการพัก1 per month1 per shift
 เวลาการตัดริบบอน1 min3 min
 เวลาหยุดทำงานการพักริบบอนต่อปี12 min1,500 min
 ค่าใช้จ่ายสำหรับการหยุดการทำงานเนื่องจากมีการพิมพ์รหัสที่ไม่ถูกต้อง
 จำนวนไลน์การผลิตที่หยุด2 per year2 per month
 เวลาในการเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมเครื่องพิมพ์1 min15 min
 เวลาหยุดทำงานของการผลิต / การทำงานซ้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนผิดพลาด15 min15 min
 การหยุดทำงานการพิมพ์รหัสไม่ถูกต้องต่อปี32 min720 min
 เวลาการหยุดทำงานโดยรวมที่คาดเดาไม่ได้44  min2,220 min
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมด (อัตราการสูญเสียผลิตภัณฑ์ 6,000 บาทต่อชั่วโมง)4,380222,000
 เวลาหยุดทำงานทั้งหมดต่อปี 19 hours310 hours
 ค่าใช้จ่ายการหยุดทำงานทั้งหมดต่อปี5,108232,924
 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของเจ้าของ109,108449,924

 

จากตารางสามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องพิมพ์ Hot stamp

 

  • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น เครื่องพิมพ์ TTO สูงกว่าเครื่องพิมพ์ Hot stamp
  • ค่าใช้จ่ายชิ้นส่วน และวัสดุสิ้นเปลื้อง เครื่องพิมพ์ Hot stamp สูงกว่าเครื่องพิมพ์ TTO โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการใช้ริบบอนสูงถึง 200,000 บาทต่อปี
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดทำงานในการเปลี่ยนริบบอน และการเปลี่ยนแปลงข้อความในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Hot stamp มีค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าเครื่องพิมพ์ TTO
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหยุดทำงาน เนื่องจากการการพิมพ์ข้อความผิดพลาด  เครื่องพิมพ์ Hot stamp มีค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าเครื่องพิมพ์ TTO
  • การหยุดทำงานของเครื่องพิมพ์  Hot stamp ต่อปีสูงถึง 310 ชั่วโมง หรือ 13 วันเลยทีเดียว

Videojet 6230

By | August 3, 2018

Videojet 6330

By | July 11, 2018

Videojet 6530

By tawan | July 31, 2017

Videojet 6420

By tawan | April 6, 2017

Videojet 6320

By tawan | April 6, 2017

Videojet 6210

By tawan | April 6, 2017

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ TTO จะใช้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงกว่าเครื่องพิมพ์ Hot stamp แต่สำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินการ เครื่องพิมพ์ Hot stamp จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของริบบอนสูงถึง 200,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องหยุดทำงานต่อปี ของเครื่องพิมพ์ Hot stamp มากถึง  13 วันต่อปี  ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดคือ การเปลี่ยนจากเครื่องพิมพ์  Hot stamp มาเป็นเครื่องพิมพ์ TTO นั้นเองและ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การออกแบบข้อความด้วย VideoJet Connect Design ออนไลน์

By tawan | August 6, 2019

ค้นหาเอกสาร SDS ของหมึก VideoJet

By tawan | August 6, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ Thermal Inkjet XYCode

By tawan | June 26, 2019

เทคโนโลยี VideoJet iAssure™ เพื่อการพิมพ์วันที่ ที่ถูกต้องสมบูรณ์

By tawan | June 25, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ Thermal Inkjet XYCode สำหรับ SME

By tawan | June 24, 2019

เปรียบเทียบ เครื่องพิมพ์วันที่ Excel vs. VJ1000

By tawan | February 6, 2019

รับเทรด เครื่องพิมพ์วันที่มือสอง

By tawan | February 5, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ 1580 เทคโนโลยีใหม่แห่งอนาคต

By tawan | January 30, 2019

เปรียบเทียบ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO) กับ Hot stamp ลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น

By tawan | September 12, 2018

เครื่องพิมพ์วันที่ราคาประหยัด VideoJet 1040  สมรรถนะสูง คุ้มค่า

By | August 28, 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save