ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดกับ เครื่องยิงวันที่ขวดน้ำ เพื่อลดต้นทุน

ธุรกิจน้ำดื่ม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโต เริ่มมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ หันมาจับทางธุรกิจนี้ จนเกิดแบรนด์น้ำดื่มหลากหลายตัวเลือกเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ ยังว่าจำนวนที่มีอยู่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากความต้องการน้ำดื่มในยุคโลกร้อนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิดจากสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปัจจุนเปลี่ยนไป จนผู้ไม่บริโภคไม่มั่นในในน้ำประปา หรือน้ำฝนอีกต่อไป  ทำให้ธุรกิจน้ำดื่มยังมีโอกาสเติบโต และน่าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เสมอ ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละคน ก็มีงบในการผลิตที่แตกต่างกัน รวมถึงกำลังที่สามารถซื้อเครื่องจักร เช่น เครื่องยิงวันที่บนขวดน้ำ

วันนี้เราจึงได้สรุปขั้นตอนหลักของการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดมากขึ้น และช่วยในการตัดสินเลือกซื้อเครื่องจักร หรือลดต้นทุนการผลิตในส่วนที่ไม่จำเป็น

ขวดน้ำดื่ม

ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดกับ เครื่องยิงวันที่ขวดน้ำ

สามารถแบ่งออกย่อย ๆ เป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ

กระบวนการผลิตน้ำดื่ม

ระบบขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม

1.1 ระบบการกรอง

- กรองด้วยทราย เป็นการกรอกเพื่อดักสารแขวนลอยขนาดใหญ่

- กรองด้วยถ่านกัมมันต์  เป็นการแยกสารละลายที่ปนเปื้อน เช่นโลหะหนักบางชนิด

- กรองด้วยเรซิน เพื่อใช้แยกไออนที่มีประจุบวก หรือ ประจุลบในน้ำ

- กรองด้วยเยื่องกรอง เป็นออสโมซิสผันกลับ เพื่อใช้กำจัดสารอินทรีย์ และลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำ สามารถกรอกสารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กได้ถึง 10 ไมครอน เป็นการกรอกที่ได้น้ำสะอาด มีคุณภาพดี

- กรองด้วยใส้กรองเซรามิกส์ เพื่อกรอกจุลินทรีย์หรือเชื้อโชค

1.2 ระบบการฆ่าเชื้อโรค

- ระบบยูวี

- ระบบโอโซน

ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการกรองน้ำและการฆ่าเซื้อโรคมีการพัฒนามากขึ้น พร้อมกับระบบการกรองน้ำที่ไม่ซับซ้อน  ทำให้ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ลดลง

ขั้นตอนการบรรจุขวดและ เครื่องยิงวันที่ขวดน้ำ

กระบวนการบรรจุน้ำลงขวด
สายการผลิต-เครื่องดื่ม-ทอมโก้

ปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อราคาน้ำดื่มในโรงงาน

ได้แก่

  1. ราคาน้ำมัน
  2. ราคาเม็ดพลาสติกที่นำมาทำขวดบรรจุ
  3. จำนวนสีของโลโก้บนฉลาก
  4. การพิมพ์โลโก้บน แคปซิล
  5. การจัดส่งสินค้า (ทยอยหรือครั้งเดียว), จุดจัดส่ง และสถานที่ในการจัดส่ง

ดังนั้นการลดต้นทุน ของกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด สามารถลดจากกระบวนการบรรจุขวด ด้วยการเลือกใช้เครื่องจักรที่ดีมีคุณภาพสูง มีความทนทาน สามารถลดวัสดุสิ้นเปลื้องได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องยิงวันที่ขวดน้ำ ที่ในอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ทุกวัน จึงควรเลือกเครื่องที่ดี มีคุณภาพ เพื่อลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนในส่วนการพิมพ์ฉลาก โดยการออกแบบโลโก้ที่ทันสมัย  ลดปริมาณสีบนฉลาก รวมถึงการลดหรือไม่พิมพ์โลโก้บน แคปซิล ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นว่าธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดในช่วงเริ่มต้นอาจใช้ต้นทุนสูง แต่เมื่อคุณสร้างธุรกิจได้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้ว คุณจะสามารถดำเนินธุรกิจ สร้างกำไรได้อีกนาน