อุตสาหกรรมใดบ้าง ที่นิยมนำ เครื่องปิดสติกเกอร์ มาใช้งาน

การปิดฉลากหรือสติ๊กเกอร์ลงบนผลิตภัณฑ์คือหนึ่งในกระบวนการผลิตที่สำคัญซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องเอาใจใส่ นั่นก็เพราะมาตรฐาน รเบียบ และข้อกฎหมายทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ต่างก็มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติไปในแนวเดียวกันว่าผู้ผลิตต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้ารวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ แก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต วันหมดอายุ คำเตือนในการใช้งาน ไปจนถึงชื่อแบรนด์ โลโก้หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ของแบรนด์

เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงได้นำเอาเครื่องปิดสติกเกอร์มาใช้งานร่วมกับขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของตน และในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าอุตสาหกรรมใดบ้างที่นิยมนำเครื่องปิดสติกเกอร์มาใช้งาน

Alpha Compact 3

ความสำคัญของเครื่องปิดสติกเกอร์

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเครื่องปิดสติกเกอร์มีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรม ซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าการพิมพ์และปิดฉลากสติ๊กเกอร์ลงบนบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสำคัญอย่างมากทั้งในแง่ของระเบียบข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนดและในด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพราะในฉลากสติ๊กเกิร์ที่เราปิดลงบนสินค้านั้นจะประกอบไปด้วยรายละเอียดสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อมูลโภชนาการ ส่วนประกอบ วิธีการใช้งาน คำเตือน สารอันตราย และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ผู้บริโภคควรรู้ก่อนเลือกซื้อ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้เครื่องปิดสติกเกอร์ร่วมกับขั้นตอนการบรรจุสินค้าต่างๆ

ฉลากสินค้าบนผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไรต่อผู้บริโภค

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับการนำเครื่องปิดสติกเกอร์มาใช้

  1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่นิยมนำเครื่องปิดฉลากมาใช้งานมากที่สุด เนื่องจากต้องปิดฉลากสติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อมูลวันที่ผลิต วันหมดอายุ วันที่ควรบริโภคก่อนรวมถึงข้อมูลโภชนาการและข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นลงไปบนบรรจุภัณฑ์

  1. อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์

มีความจำเป็นในการใช้เครื่องปิดสติกเกอร์เพื่อพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ การรับประทาน ส่วนผสมสำคัญ ล็อตการผลิต เลขอย. ไปจนถึงข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ของยาและเวชภัณฑ์

  1. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง

นิยมใช้เครื่องปิดสติกเกอร์เพื่อปิดฉลากข้อมูลวิธีใช้ คุณสมบัติ ส่วนประกอบสำคัญ วันที่ผลิตและเลขอย. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญเช่น เครื่องสำอางไม่มีการทดลองกับสัตว์ เป็นต้น

นอกจากนี้เครื่องปิดสติกเกอร์ยังเหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกประเภทที่ต้องการใช้การปิดฉลากเพื่อระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ บนกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการใช้เครื่องปิดสติ๊กเกอร์หรือเครื่องปิดฉลากร่วมกับขั้นตอนการผลิตตามปกติของคุณ จะช่วยทำให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และยังเพิ่มความประหยัดและคุ้มค่าให้กับขั้นตอนการผลิตในกระบวนการทางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการประเภทต่างๆ อีกด้วยครับ