หลักการทำงานของ เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง ระบบ DOD

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องระบบ DOD หมายความว่าอะไร

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง ระบบ DOD หรือ Drop on Demand นั้นการทำงานของหมึกจะพ่นผ่านหัวพิมพ์ (Print Head) เมื่อเครื่องกำลังพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ไม่มีระบบหมุนเวียนหมึกและมักจะเป็นเครื่องพิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง DOD

หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องระบบ DOD

ส่วนหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง ระบบ DOD นั้นจะปล่อยหยดหมึกออกมาตามระบบแรงดันของน้ำหมึกผ่านหัวฉีด (Nozzle) ที่ควบคุมด้วย Individually Controlled Piezo เพื่อให้หยดหมึกพิมพ์ออกมาตามตัวอักษร วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ตามที่ได้โปรแกรมไว้เช่นเดียวกัน

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง DOD
เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง DOD